Registret

Sök i registret eller undersök vilka ändringar programkörningen gör i registret. Det här är nyttiga program när du använder en lånad dator.

RegSeeker

Hämta programmet
Pris: Gratis för privat bruk
Storlek: 470 kB → 598 kB
Språk: Engelska och ett tjugotal andra språk, dock inte svenska.
Skriver till: Programmappen
OS: Win95 / Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP
Övrigt: Du kan banta programmet till 382 kB genom att ta bort överflödiga språkfiler och en del andra filer.

Beskrivning: RegSeeker är användbart på minnespinnen främst om du behöver söka i registret. Som exempel kan du vilja kontrollera att din e-postadress inte förekommer i registret på en dator som du använder bara tillfälligt.

Regshot

Hämta programmet
Pris: Gratis
Storlek: 90 kB → 129 kB
Språk: Många språk, bland dem svenska
Skriver till: Programmappen
OS: Win95 / Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP / Vista
Övrigt: Nedladdningsfilen innehåller även källkoden. Om du vill minska omfånget, kan du ta bort mappen src. Storleken ovan anges efter denna ändring.

Beskrivning: Med det här programmet kan du ta två ögonblicksbilder av windowsregistret och sedan undersöka vilka ändringar som har gjorts mellan första och andra bilden. Rapporten med ändringarna kan visas som textfil eller HTML-fil. Regshot är mycket användbart när du vill kolla om en programkörning skriver till registret.

Gör så här:

  1. Starta programmet och byt språk till svenska. Markera sedan om du vill ha rapporten som textfil eller HTML-fil.
  2. Om du vill att programmet utöver registret skall scanna till exempel Windows-mappen och Program, markerar du rutan "Scanna dir". Bläddra fram de mappar du vill ha scannade (du kan lägga till flera mappar i raden).
  3. I "Målkatalog" anger du var du vill att rapporten skall sparas. I "Lägg till kommentar i loggen" skriver du in valfri kommentar, som även blir filnamnet på rapporten när du sparar den.
  4. Klicka sedan på 1:a tagningen. Registret och eventuella mappar scannas. När knappen 2:a tagningen blir tillgänglig är scanningen avslutad.
  5. Nu kan du utföra det som du ville göra, till exempel installera ett program. När installationen är klar, går du tillbaka till RegShot och klickar på "2:a tagningen".
  6. När den andra scanningen är avslutad, klickar du på knappen "Jämför". Rapporten öppnas i det program som du normalt använder för text- eller html-filer (beroende på vad du valde under 1). Nu kan du se vad som har ändrats.

SpyMe Tools

Hämta programmet
Pris: Gratis
Storlek: 1 MB → 2,1 MB
Språk: Engelska
Skriver till: Programmappen plus ett ensamt värde i registret – det senare påverkar inte portabiliteten
OS: Win95 / Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP
Övrigt: 1. Packa upp installationsfilen med Universal Extractor till valfri mapp. Kopiera filen {sys}\madCHook.dll till mappen {app}. I denna hittar du sedan alla filer som behövs för programkörningen. 2. Vid första starten kan du under "Options" välja bort automatiska uppdateringar.

Beskrivning: Med SpyMe Tools kan du logga förändringar i registret och filer/mappar mellan "före" och "efter" till exempel en programkörning. Tyvärr verkar det i "Documents and settings" bara vara vissa mappar som kan loggas, vilket begränsar nyttan med programmet. Ett alternativ är Regshot.

© SupportData.Net