Universal Extractor

Packa upp installationsfiler utan att installera.

Universal Extractor och innounp

Hämta programmen: Se nedan
Pris: Gratis
Storlek: Portabelt 10 MB
Språk: Engelska med flera, ej svenska
Skriver till: Nej
OS: Win95 / Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP
Övrigt: Storleken inklusive innounp, men efter borttagning av källkod och överflödiga språkfiler.

Många i och för sig portabla program laddas ned som installationsfiler (EXE). En del är helt enkelt självuppackande filer, som inte gör något annat än att lägga de uppackade filerna i lämpliga mappar. Andra leder till att programmet installeras på datorn, och det vill man ju inte. Pröva då att packa upp installationsfilen med Universal Extractor. Detta program är gratis och finns som portabelt.

Hämta Universal Extractor. På webbplatsen kan du välja antingen "UniExtract Installer" eller "UniExtract Binary Archive".

1. UniExtract Installer

Det här är en installationsfil och ger alltså inte den portabla versionen av Universal Extractor. Med den här versionen kan du under installationen lägga till Universal Extractor i Utforskarens högerklicksmeny, så att du därifrån direkt kan ta fram filerna ur arkivfilerna. Den funktionen är bra att ha på hemmadatorn. Efter installationen startas programmet via Start / Program / Universal Extractor, eller via Utforskarens högerklicksmeny.

2. UniExtract Binary Archive

Det här är den portabla versionen. Packa upp ZIP-filen i valfri mapp, till exempel på minnespinnen. Starta sedan programmet genom att dubbelklicka på UniExtract.exe

Inget hindrar att du väljer båda versionerna, den första för den stationära datorn och den andra för minnespinnen.

innounp

I båda fallen skall du sedan hämta innounp. Även detta är en arkivfil. Den kan packas upp med till exempel WinZip eller PeaZip, men även med Universal Extractor som du ju nyss har placerat på datorn/minnespinnen.

Arkivet innehåller två filer: innounp.exe och innounp.htm. Den senare öppnar helt enkelt programmets hemsida och hjälpen till programmet (på engelska). Du kan lägga båda filerna i undermappen "bin" i Universal Extractors programmapp. Filen innounp.exe måste läggas där. Den behövs för att Universal Extractor skall kunna packa upp installationsarkiv som är gjorda med det mycket populära Inno Setup.

Använda Universal Extractor - installerat

Om du letar efter portabla program på Portable Freeware Collection, ser du ibland att det under "How to extract" står "Download the installer and extract to a folder of your choice". Med "the installer" avses då en installationsfil, och tanken är att du skall använda Universal Extractor för detta "extract".

Om du har installerat Universal Extractor med tillägg till Utforskarens högerklicksmeny, behöver du bara markera filen som skall packas upp, högerklicka och välja till exempel "UniExtract to Subdir". Då skapas en undermapp till mappen där installationsfilen ligger, och installationsfilen packas upp i den. Ofta hamnar själva programfilen i en mapp med namnet {app}.

Använda Universal Extractor - portabelt

Den portabla versionen startar du genom att dubbelklicka på UniExtract.exe i programmets mapp. I fönstret som öppnas bläddrar du sedan fram installationsfilen som du vill packa upp, anger målmappen och visar var du vill ha den eventuella loggfilen. Klicka sedan på OK.

Nu öppnas ett DOS-fönster och filerna från installationsfilen packas upp. När detta är klart, kan du i Utforskaren gå till mappen där installationsfilen packades upp, och slutligen starta programmet genom att dubbelklicka på programfilen.

Slutligen kan du, om du vill spara utrymme på minnespinnen, rensa bort eventuella obehövliga filer: överflödiga språkfiler, avinstallerare (eftersom programmet "avinstalleras" genom att du raderar programmets mapp), read me-filer (när du har läst dem), hjälpfiler som du inte behöver och liknande. Undersök också om du kan minska utrymmeskravet ytterligare genom att använda UPX.

© SupportData.Net