Säkerhet

Antivirusprogram, hantera lösenord på ett säkert sätt och visa vad som döljer sig under asteriskerna.

Asterisk Key

Hämta programmet
Pris: Gratis, men har en reklamlänk i rutan där lösenordet visas
Storlek: 424 kB → 769 kB
Språk: Engelska
Skriver till: Nej
Övrigt: Installera programmet i en tillfällig mapp på hårddisken. Under installationen markerar du rutan "Don't create shortcuts". Kopiera mappen till minnespinnen och ta ur denna mapp bort avinstallationsfilen. Sedan kan du, om du vill, avinstallera programmet från den tillfälliga mappen. Starta Asterisk Key genom att dubbelklicka på filen ariskkey.exe.

Beskrivning: Ett litet men lättanvänt och mycket bra program för dig som ibland behöver få veta vad som döljer sig bakom asteriskerna i lösenordsrutan, till exempel när du skall skriva in dessa uppgifter i ett annat program som inte tillåter inklistring.

Öppna Asterisk Key och klicka på "recover". Programmet söker nu efter öppna lösenordsrader och visar i klartext vad de innehåller. Som bilden visar har programmet stöd även för lösenord med svenska specialtecken.

CCleaner

Hämta programmet
Pris: Gratis
Storlek: 822 kB → 1,4 MB
Språk: Många språk, bland dem svenska
Skriver till: Programmappen
OS: Win95 / Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP / Vista
Övrigt: 1. Välj att hämta den portabla versionen. 2. Kräver administratörsrättigheter. 3. Om du vill spara plats på minnespinnen kan du rensa bland språkfilerna (se nedan). Storleken ovan gäller efter denna åtgärd.

Beskrivning: CCleaner är ett beprövat systemoptimeringsverktyg som även skyddar din personliga integritet. Du kan ta bort överflödiga filer och därmed få datorn att fungera smidigare. Du kan städa undan spåren efter din internetanvändning. Du kan avinstallera program och kontrollera/ändra vilka program som autostartar. Dessutom innehåller CCleaner ett mycket bra städverktyg för registret, med möjlighet att säkerhetskopiera innan du städar.

Rensa bort överflödiga språkfiler Språkfilerna tar mycket plats, men du kan ta bort alla utom det språk du vill använda. Svenskan finns i filen lang-1053.dll. Engelskan är inbyggd och kräver ingen språkfil. Om du vill använda ett annat språk än svenska eller engelska, kan du göra så här för att "identifiera" filen.

Öppna CCleaner och ställ in det språk du vill ha. Stäng CCleaner och öppna (i Anteckningar) ccleaner.ini, som finns i programmappen. Där hittar du numret på din språkfil – det står till exempel "Language=1053". Behåll denna fil och radera alla de övriga lang-xxxx.dll-filerna.

ClamWin Portable

Hämta programmet
Pris: Gratis
Storlek: 6 MB → 14,2 MB
Språk: Engelska
Skriver till: Programmappen
OS: Win98 / WinME / Win2K / WinXP
Övrigt: Dubbelklicka på den nedladdade filen, välj minnespinnens enhet och klicka OK. En mapp för programmet skapas automatiskt. Ur installationsmappen kan du ta bort undermappen "Other", som innehåller källkoden till programmet. Starta programmet genom att dubbelklicka på filen ClamWinPortable.exe. Första gången du startar blir du uppmanad att hämta virusdefinitionsfilen. Gör det! Glöm sedan inte att uppdatera filen – uppdateringarna kommer ofta.

Beskrivning: ClamWin Portable är ett antivirusprogram som kan användas även på datorer som har ett annat antivirusprogram installerat och i gång. Det är ett fristående program som körs direkt från minnespinnen och inte skriver till hårddisken.

Observera! ClamWin Portable körs inte i realtid. Du måste alltså scanna filerna manuellt för att hitta virus och spyware. Dessutom är schemalagda uppdateringar och scanningar avstängda, eftersom de inte är aktuella i portabla sammanhang. Du måste alltså både scanna och hämta uppdateringar manuellt.

Uppdatering: När du hämtar definitionsfilen visas en varning som säger att du bör uppdatera själva programmet. Denna varning avser den stationära versionen av ClamWin, så du behöver inte bry dig om den. Hämta eventuella uppdateringar från länken ovan i stället.

KeePass 1.13

Hämta programmet
Pris: Gratis
Storlek: 710 kB → 890 kB
Språk: Många språk, bland dem svenska
Skriver till: Programmappen
OS: Win95 / Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP / Vista
Övrigt: 1. Storleken ovan inkluderar en databas med cirka 60 poster och den separata språkfilen Swedish-1.09b.zip. 2. Från och med version 2 kräver programmet .NET framework.

Beskrivning: Om du skall hantera dina lösenord, användarnamn, bankkonton med mera på tillfälligt lånade datorer, och inte anser dig kunna hålla alla dessa uppgifter i huvudet, måste du ha ett program som hanterar dem på ett säkert sätt. Filen med dina personliga uppgifter skall vara skyddad med ett lösenord och krypterad, och programmet får inte skriva till registret – eller faktiskt ingenstans alls utom i den egna programmappen.

Då kan man ju tycka att det vore bättre att göra sig besväret att lära sig inloggningsuppgifter och liknande utantill, så att man inte behöver något lösenordsskyddande program alls, men det stämmer inte riktigt. Det finns nämligen ganska gott om "keyloggande" program, alltså program som i efterhand kan visa vad du har skrivit på datorn.

Dessa program jobbar oftast genom att logga tangenttryckningar och om du har skrivit in 1) en webbsidesadress, 2) en ordkombination som ser ut som ett användarnamn, och 3) något som verkar vara ett lösenord (eller rentav ett bankkontonummer), kan datorns ägare lätt missbruka dina uppgifter.

KeePass är en lösenordshanterare som ger en betryggande hantering av dessa personliga uppgifter. Du kan placera alla uppgifter i en enda databas, som du sedan låser med ett enda huvudlösenord och/eller en säkerhetsnyckel. Det enda du behöver göra för att låsa upp hela databasen är att komma ihåg det enda lösenordet och/eller ange var säkerhetsnyckeln är sparad.

Databasen blir krypterad med metoder som måste anses tillräckligt säkra. En bra funktion är, att när du kopierar ett lösenord eller liknande från databasen till ett formulär, kommer lösenordet att vara krypterat även på vägen dit. Det kommer alltså att vara skyddat även om hela cache-minnet dumpas och även om du skulle råka glömma att ta bort det ur klippbordet.

Öka säkerheten Säkerhetsnyckeln kan du i och för sig spara på samma minnespinne som KeePass, men det är säkrare att lägga den på en diskett eller – eftersom många datorer numera inte har någon diskettenhet – på en CD eller en annan minnespinne, och sedan förvara de båda lagringsenheterna på olika platser. Du kan till exempel ha den ena på nyckelknippan och den andra i ett band runt halsen. Tappar du den ena – eller om någon stjäl den – är dina uppgifter fortfarande inte åtkomliga för obehöriga.

Glöm inte lösenordet! Om du glömmer ditt huvudlösenord, eller om filen där du förvarar det kraschar, blir din databas oåtkomlig. Skriv därför upp huvudlösenordet på papper och förvara detta papper på en säker plats.

Några funktioner:

Språkfilen: Packa först upp filen KeePass-1.13.zip i en egen mapp på minnespinnen. Packa sedan upp språkfilen Swedish-1.09b.zip i samma mapp. Starta KeePass genom att dubbelklicka på filen KeePass.exe. Välj menyn View → Change language. Markera "Swedish" och låt programmet starta om.

Omziff

Hämta programmet
Pris: Gratis
Storlek: 408 kB → 422 kB
Språk: Engelska
Skriver till: Programmappen
OS: Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP

Beskrivning: Ett bra program för att kryptera filer, generera lösenord, dela filer med mera. Omziff är enkelt att använda, men pröva gärna med några filer som du inte är rädd om innan du börjar kryptera dina filer på allvar.

Roadkil's Disk Wipe

Hämta programmet
Pris: Gratis
Storlek: 48 kB → 54 kB
Språk: Engelska
OS: in98 / WinME / WiNNT / Win2k / WinXP / Vista

Beskrivning: Raderar innehållet på en disk/enhet genom att skriva över den med slumpdata eller lämna disken helt tom. Du kan välja antalet överskrivningar och därmed se till att filerna på disken blir helt oläsliga. Fungerar på hårddiskar, disketter och USB-enheter.

RoboForm2Go

Hämta programmet
Pris: Gratis; betalversionen utan begränsningen (se Övrigt 2) kostar 40 dollar.
Storlek: 3,1 MB → ca 4 MB
Språk: Svenska (systemspråket) och ett stort antal andra språk. Även hjälpfilen är på svenska.
Skriver till: Mapp på USB-minnet
OS: Alla nyare windowsversioner
Övrigt: 1. Kör installationsfilen och installera direkt på USB-minnet. 2. Gratisversionen kan användas till 10 inloggningsplatser.

Beskrivning: Det mycket populära RoboForm finns även portabelt, både som gratisprogram med begränsning och som betalprogram. Du lagrar dina användarnamn och lösenord för internetformulär och när du öppnar en sida där ett formulär skall fyllas i görs detta mer eller mindre automatiskt. RoboForm2Go lagrar all lösenord och användarnamn – det enda du själv behöver komma ihåg är huvudlösenordet till RoboForm2Go.

Dina uppgifter är skyddade av kryptering plus lösenord. Uppgifterna på USB-pinnen är alltså skyddade även om du skulle råka tappa USB-pinnen eller få den stulen. Om du använder USB-minnet på en främmande dator, försvinner alla uppgifter från denna i och med att du kopplar bort USB-minnet.

Den automatiska inloggningen fungerar bara i Internet Explorer och IE-baserad webbläsare (som GreenBrowser), men du kan komma åt dina uppgifter i RoboForm2Gos gränssnitt, oavsett vilken webbläsare som finns på datorn.

Med gratisversionen kan du använda 10 olika inloggningsplatser. Betalversionen har inte denna begränsning.

Yadabyte Shhh!!!

Hämta programmet
Pris: Gratis
Storlek: 21 kB → 48 kB
Språk: Engelska
Skriver till: Nej
OS: Win95 / Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP

Beskrivning: Ett mycket enkelt program för att kryptera/dekryptera ASCII-text med AES-256. Det kan användas i till exempel e-brev när du behöver skicka uppgifter om kreditkortsnummer och liknande. Själva programmet är så litet att du kan skicka det bifogat med e-brevet, kanske tillsammans med bara för mottagare begriplig information om lösenordet, som "Du minns ju vad Nillas mormors granntants katt hette".

© SupportData.Net