Formatera, partitionera och installera

Den här sidan handlar om tre saker som många uppfattar som svåra: Hur man installerar om Windows, hur man formaterar en hårddiskenhet och hur man partitionerar en hårddisk.

Man gör inte det här i den ordningen. I stället har jag tagit upp de olika delarna i "vanlighetsordning".

Dessutom: Innan du partitionerar din hårddisk, bör du ha läst igenom de båda delarna om att installera Windows och om att formatera. Innan du formaterar bör du ha läst hur man installerar om Windows.

I avsnittet om att ändra i BIOS, lär du dig hur du gör för att datorn skall kunna starta från en startdiskett.

Windows 98 och delvis Windows 95

Observera att det som står här gäller i första hand Windows 98 och i viss mån Windows 95. Andra versioner av Windows har jag inte kunnat pröva.

Hämta gärna hela sidan som textfil och skriv ut den – du kan komma att ha nytta av att ha den utanför datorn!

Installera om Windows

Förr eller senare måste man installera om Windows. Anledningen kan vara att datorn helt vägrar fungera, att det titt och tätt dyker upp underliga felmeddelanden eller att man har installerat och avinstallerat så många program att datorn känns seg som sirap. Men det kan också handla om att man vill städa datorn och ta bort alla onödiga windowsfiler. Att göra det "för hand" är en minst sagt besvärlig procedur.

Man kan installera om Windows på flera sätt och framför allt med varierande grundlighet. Det enklaste är att göra en ny installation över den gamla, direkt från Windows.

Den betydligt mer omfattande metoden är att ta bort Windows-mappen eller rent av formatera om C-enheten och installera Windows helt från början.

Vilken typ av installations-CD har du?

Står det "Levereras endast tillsammans med nya persondatorer" på din Windows-CD? I så fall är risken stor att det inte går att installera om Windows från början, utan att först rensa bort Windows helt och hållet.

Att göra en ny installation inifrån Windows, över den gamla installationen, brukar däremot gå bra.

Vad behöver man?

För att kunna installera om Windows behöver du installations-CD:n. Om du skall installera om helt, efter att ha tagit bort Windows eller till och med formaterat om hårddisken, måste du dessutom ha en startdiskett med drivrutiner för CD-spelaren.

Men en sådan skall du alltid ha, så det är lika bra att du börjar med att göra den. Observera att den här startdisketten har ett helt annat innehåll än den som skapas under windowsinstallationen.

Din egen startdiskett

Men den här disketten kan du alltid få i gång datorn med stöd för CD-spelaren.

Sätt en tom diskett i diskettenheten och öppna DOS-fönstret via Start | MS-DOS-prompt. Vid DOS-prompten skriver du SYS A: och trycker Enter. När filerna är överförda får du ett meddelande om att allt är klart, och du kan stänga DOS-fönstret igen.

För att kunna starta datorn med den här disketten, så att du har svenskt tangentbord och stöd för CD-spelaren, behöver du kopiera fler filer till disketten. För att kunna se filerna i Utforskaren, måste du eventuellt ändra en inställning.

Öppna Utforskaren och klicka på Visa och Mappalternativ. Välj fliken Visa. Under "Filer och mappar" | "Dolda filer" markerar du "Visa alla filer" och klickar OK.

Kopiera följande filer till disketten – de finns spridda direkt i C:\, i Windows-mappen och i Windows\Command:

  • country.sys
  • display.sys
  • ega.cpi
  • emm386.exe
  • himem.sys
  • keyb.com
  • keyboard.sys
  • mode.com
  • mscdex.exe

Dessutom behöver du DOS-drivrutinen till din CD-spelare. Om du inte har den på någon av installationsdisketterna för datorn, får du leta efter drivrutinen på Internet. Även denna drivrutin skall du kopiera till disketten.

Slutligen behöver du de båda filerna config.sys och autoexec.bat. Dessa kan du kopiera från C:\, men eftersom filerna där ofta saknar stödet för CD-spelaren är det bättre att göra nya filer.

Öppna din vanliga textredigerare (t.ex. Anteckningar) och kopiera följande:

DEVICE=A:\HIMEM.SYS
DEVICE=A:\EMM386.EXE
device=A:\display.sys con=(ega,,1)
country=046,850,A:\country.sys
device=A:\drivrutin.sys /D:min_CD

Kommentarer: Den sista raden måste du ändra i. De flesta CD-spelare klarar sig utan speciella drivrutiner i Windows, men i DOS måste de finnas. Byt "drivrutin.sys" mot DOS-drivrutinen för din egen CD-spelare. "min_CD" sist i raden är det namn du ger CD-spelaren. Namnet skall vara sammanhängande och högst 8 tecken långt, till exempel MIN_8xCD.

Spara denna fil som CONFIG.SYS på disketten – inte på hårddisken!

Kopiera sedan följande till en ny fil:

mode con codepage prepare=((850) A:\ega.cpi)
mode con codepage select=850
keyb sv,,A:\keyboard.sys
A:\mscdex.exe /D:min_CD /L:V /M:20

Kommentarer: Även här måste du ändra i den sista raden. Namnet "min_CD" ändrar du till exakt samma namn som i config.sys. I "/L:V" ändrar du "V" till den enhetsbeteckning som du vill att CD-spelaren skall ha. Fördelen med att välja en bokstav långt ned i alfabetet, som jag har gjort här, är att andra enheter på datorn inte blir "störda". Om enhetsbeteckningen utelämnas, kommer CD-spelaren att få första lediga beteckning efter hårddiskarna. I "/M:20" anger talet 20 hur många sektorbuffertar CD-spelaren får använda som cache-minne.

Spara denna fil som AUTOEXEC.BAT på disketten – inte på hårddisken!

Nu har du alla filer som behövs på själva startdisketten. Men du kan förbättra den litet till.

DELTREE, FORMAT och FDISK

Kopiera över ytterligare tre nyttiga filer till disketten, nämligen DELTREE.EXE, FORMAT.COM och FDISK.EXE som finns i Windows\Command. Dessa filer är program som behövs om du från DOS skall formatera om hårddisken, ta bort hela mappar utan att först tömma alla undermappar eller dela upp hårddisken. De här filerna skall jag förklara litet extra.

Normalt – det vill säga om Windows\Command-mappen finns kvar och är komplett – hittar datorn de här filerna från DOS, trots att de inte ligger i rotmappen. Men om Windows-mappen är skadad, eller om du till och med har råkat radera Command-mappen, finns programmen inte tillgängliga.

I värsta fall går det inte ens att formatera om hårddisken på normalt sätt. Du kan inte installera om Windows från DOS med en "Levereras endast tillsammans med nya persondatorer-CD", därför att Windows-mappen redan finns på datorn utan att du kan ta bort den.

Om Windows-mappen är borta eller skadad kan du inte dela upp hårddisken (partitionera den) eftersom DOS inte kommer åt FDISK.

DELTREE

I DOS använder man normalt kommandot DEL plus fil- eller mappnamn för att ta bort filer/mappar. Men om mapparna innehåller undermappar, kanske med diverse filer, går inte detta. I stället använder man då kommandot DELTREE plus mappnamnet, vilket tar bort mappen, dess undermappar och alla filer i dem.

Windows-mappen innehåller en mängd undermappar och massor av filer. I min Windows-mapp finns, som exempel, 361 undermappar och nästan 30000 filer. Om jag skulle ta bort alla dessa filer från DOS, med kommandot DEL, skulle jag tvingas gå in i varje enskild undermapp och ta bort alla filer från var och en.

I stället har jag kopierat DELTREE.EXE till rotkatalogen C och min egen startdiskett. Det gör att jag – även om Windows-mappen är ohjälpligt skadad – kan använda kommandot DELTREE direkt från DOS. Kommandot "DELTREE WINDOWS" gör att hela Windows-mappen tas bort, inklusive undermapparna och alla deras filer!

Sedan går det att installera om Windows från DOS, även om CD:n är av typen "Levereras endast tillsammans med nya persondatorer".

FORMAT

Men om nu Windows-mappen är borta – eller ohjälpligt skadad – går det inte heller att använda kommandot FORMAT i DOS. Programmet ligger ju i Windows-mappen! Alltså har jag kopierat även FORMAT.COM till rotkatalogen C och min egen startdiskett.

FDISK

Det här är ett program som du använder för att dela upp en hårddisk i flera enheter, till exempel C och D. Om du har en hårddisk som är större än 512 MB, måste du se till att du har rätt version av FDISK. Kontrollera detta genom att öppna ett DOS-fönster och skriva fdisk samt trycka Enter. Får du upp en fråga om du vill aktivera stort diskstöd, har du rätt version.

Kontrollera startdisketten

Förutsättningen för att startdisketten skall fungera, är att datorn hittar diskettenheten före hårddisken. Ändra i BIOS enligt nedan så att datorn i första hand letar startfiler i A-enheten.

Stäng sedan av datorn helt, stoppa in din startdiskett och starta datorn. Den skall nu starta i rent DOS-läge och vid DOS-prompten står det A:\>.

Kontrollera att du får tillgång till CD-spelaren: Sätt in en CD i spelaren. Om din CD har enhetsbeteckningen V, skriver du sedan V:\ vid DOS-prompten och trycker Enter. Får du inget felmeddelande, så har allt fungerar som det skall.

Kopiera viktiga filer till hårddisken

När du har startat om datorn med din egen startdiskett, kan du kopiera filerna FORMAT.COM och DELTREE.EXE till hårddisken. Vid prompten A:\> skriver du copy format.com c:\ och trycker Enter. När filen är kopierad skriver du copy deltree.exe c:\ och trycker Enter.

Nu har du tillgång till kommandona "format" och "deltree" från hårddiskens rotkatalog.

Windows startdiskett

Den här disketten gör du från Windows, genom att öppna Kontrollpanelen och välja "Lägg till/ta bort program" och sedan fliken "Startdiskett". Du behöver Windows installations-CD och en tom diskett.

När disketten är färdig kan du titta på den i Utforskaren. Öppna filen VIKTIGT.TXT och skriv ut den. Den innehåller diverse nyttig information som du kan ha glädje av om du skall använda Windows startdiskett, och det blir enklare att komma åt den om du har den i utskrift.

Drivrutiner till grafikkort och ljudkort

Innan du installerar om Windows, skall du se till att du har drivrutinerna till grafikkort och ljudkort tillgängliga. De finns troligen på någon CD eller diskett som levererades med datorn. Om du inte har fått några sådana, och datorn är så ny att du har garanti kvar, bör du vända dig till försäljaren och be att få dessa drivrutiner. Annars får du leta efter dem på Internet. Kopiera sedan drivrutinerna till disketter.

Hitta CD-nyckeln

Ibland – men inte alltid – frågar installationsprogrammet efter CD-nyckeln. Om du inte har kvar den, hittar du den i windowsregistret.

Öppna registereditorn genom att klicka "Start" och "Kör", skriva "regedit" och klicka OK. Bläddra dig sedan fram till HKEY_LOCAL_MACHINE | Software | Microsoft | Windows.

Här klickar du en gång på "CurrentVersion". I den högra fönsterhalvan, under "Namn", letar du sedan efter "ProductKey". Dubbelklicka på det namnet.

I rutan "Redigera sträng" som nu öppnas finns CD-nyckeln – antagligen är den redan markerad. Annars får du markera den nu, men var försiktig och ändra ingenting!

Tryck Ctrl+C för att kopiera nyckeln och klistra sedan in den i t.ex. Anteckningar. Sedan klickar du på "Avbryt" i "Redigera sträng" och stänger registereditorn.

Skriv ut CD-nyckeln, klipp ut den och klistra in lappen i CD-fodralet – du kan komma att behöva den många gånger!

Enkel installation över den gamla

Konstiga fel som uppstår, utan att man egentligen har en aning om varför, går ofta att rätta till genom att man helt enkelt installerar om Windows ovanpå den gamla installationen – alltså utan att först ta bort Windows.

Den här typen av ominstallation har flera fördelar: gamla genvägar finns kvar, startmenyn förblir oförändrad, ini-filer som olika program behöver rubbas inte, man behöver inte installera om alla andra program.

Däremot lyckas ominstallationen ofta återställa trasiga eller försvunna filer och reparera fel som har uppstått. Med litet tur försvinner det konstiga felet som gjorde att man bestämde sig för att installera om Windows.

Men innan du gör en ominstallation av Windows, bör du fundera litet över vad felet består i. Är det alltid ett och samma program (eller programpaket) som framkallar "blå skärm"? Då kan det vara en god idé att först pröva med att avinstallera det programmet i stället, och installera det på nytt.

Om däremot många olika program framkallar "blå skärm", är det troligare att felet ligger i Windows.

Starta nyinstallationen från Windows (enkel installation över den gamla)

Sätt CD:n i CD-spelaren, öppna Utforskaren och leta fram filen INSTALL.EXE på skivan. Dubbelklicka på den. Sedan är det bara att följa de instruktioner som kommer upp, tills ominstallationen är färdig.

Troligen kommer du inte att behöva vare sig startdisketten eller drivrutinerna. Den här typen av installation rör ju inte de filer som redan finns.

Under ominstallationen blir du ombedd att göra en startdiskett. Med den disketten kan du ofta få i gång Windows när datorn bråkar, men den duger inte om du skall göra en ren ominstallation efter att ha formaterat om hårddisken. Skilj alltså mellan den här startdisketten och den du gjorde tidigare.

Starta installationen från DOS

Den här installationen gör du efter en formatering eller efter att du har tagit bort Windows-mappen.

Starta datorn med din egen startdiskett. Sätt installations-CD:n i CD-spelaren och byt till CD-enheten (skriv t.ex. V:\ vid DOS-prompten och tryck Enter). Skriv "install.exe" och tryck Enter.

Nu börjar installationen. Du kommer att få diverse frågor, och du måste skriva in CD-nyckeln, men för övrigt är det bara att göra som det står och vänta tills allt är klart.

Slutligen startar Windows. Om du tidigare tog bort Windows-mappen, måste du nu installera om alla program som kräver startfiler i den mappen. Om du har formaterat om hela hårddisken, måste du förstås installera alla program på nytt.

Ändra inställningar i BIOS

Ändra inte i BIOS om du känner dig osäker på hur man gör. Om det blir fel här, kan det hända att du inte alls får i gång datorn igen.

För att det skall fungera bra med startdiskett, oavsett hur den är gjord, måste inställningen i BIOS vara sådan att datorn när den startar tittar i diskettenheten och kör de filer som finns där, innan den går till hårddisken för att leta efter startfiler.

På vissa datorer är inställningarna ursprungligen sådana att datorn över huvud taget inte kan starta från A-driven. Då finns det goda skäl att ändra på detta.

För att ställa in startordningen startar man om datorn och trycker på rätt knapp vid det tillfälle under uppstarten då det står "Press DEL to enter setup", "Press F1 to system setup" eller något liknande (texten är olika beoende på vilken dator man har).

I fönstret som nu kommer upp kan man bläddra med piltangenterna. Bläddra dig fram till valen för BOOT, läs noga den information som finns att få och gör ändringar så att datorn kan starta från A-driven. En vanlig ordning är CD-spelare, hårddisk, diskettenhet, nätverk. Om du byter plats mellan hårddisk och diskettenhet, kommer datorn att leta i diskett-driven efter startfiler innan den söker på hårddisken.

Visserligen kommer datorn att starta något långsammare, eftersom den skall leta på A-driven innan den går över till C-driven, men å andra sidan kan du få i gång datorn även om Windows har kraschat totalt.

Den här ändringen behöver du inte göra medan allt fortfarande fungerar perfekt. Men lär dig gärna redan nu hur du skall göra, så slipper du en massa fjärilar i magen när kraschen kommer.

När du har gjort ändringarna sparar du dem, varpå datorn startar om med de nya inställningarna.

Att formatera hårddisken

Att formatera hårddisken – eller egentligen en enhet på hårddisken – innebär att man tar bort alla filer som finns på den enheten. Det här är ingenting som man gör, eller ens behöver göra, särskilt ofta.

Ändå ser man ofta råd om att man skall formatera om hårddisken en gång i månaden, varannan månad eller minst någon gång om året. De här råden är meningslösa, eller i sämsta fall direkt felaktiga. Behovet av att formatera om hårddisken är nämligen helt och hållet beroende av vad du gör med datorn, hur många program du installerar och avinstallerar, hur du avinstallerar programmen och mycket annat. Om detta vet "rådgivaren" ingenting!

Jag själv installerar, prövar och avinstallerar massor av program. Under de tre senaste åren, då jag har gjort CCS:s medlems-CD, har jag hämtat flera tusen program från Internet, installerat dem och avinstallerat de flesta igen. Programmapparna på mina båda hårddiskar, som innehåller sammanlagt fyra enheter, är bokstavligen flera meter långa – trots att de är ganska välstädade. De innehåller nästan 5000 mappar!

Ändå har jag inte behövt formatera om någon av hårddiskarnas enheter sedan jag köpte den här datorn på hösten för fyra år sedan.

Säkerhetskopiera viktiga filer

Men om du nu ändå tänker formatera om någon av enheterna på hårddisken, är det en del du bör tänka igenom först – efteråt är det för sent!

På din hårddisk har du en rad filer som du inte vill bli av med. Kopiera dessa till en enhet som du inte tänker formatera, eller bränn ännu hellre över dem på en CD. Nedan följer några exempel på sådana filer, men säkert hittar du fler.

Adressboken
E-brev
Favoriter/Bokmärken från Internet Explorer/Netscape
ICQ-kontakter
Lösenord/registreringsnycklar till internetuppkopplingen, e-postprogrammet m.m.
Eventuella lösenord och användarnamn till "registrerade" sidor på Internet
Dina egna texter
Bilder
Musik
Installationsfiler till program som du har hämtat från Internet
Registreringskoder för dessa program
"Spara-filerna" till dina spel
Drivrutinerna till ljudkort och grafikkort
Övriga drivrutiner som du inte har på diskett eller CD

Kopiera även:

Egna snabbmappar (verktygsfält i Aktivitetslisten)

Mappen Start-menyn från Windows – du har nytta av den kopian senare, när du behöver ta reda på vilka program du hade installerade och var.

Du kan ha nytta av en kopia av mappen Program. Program som inte installerar filer i Windows eller windowsregistret kan du nämligen ofta direkt lägga tillbaka från kopian, utan att behöva installera om dem. Du kan pröva detta efter att du har installerat om Windows, helt enkelt genom att försöka starta programmen. Fungerar det inte, så får du installera om programmet.

Se till att du har startdiskett, installations-CD till Windows och CD-nyckeln till denna. Kontrollera att de fungerar. Du behöver dessutom drivrutinerna till grafikkortet och ljudkortet.

När du är säker på att du har kopior på allt viktigt, är det dags för formateringen.

Formatering

Starta om datorn i rent DOS-läge – du kan göra det genom att välja Start | Avsluta | Starta datorn i MS-DOS-läge. När du har fått upp DOS-prompten – det står C:\> – skriver du "format" och enhetsbeteckningen på den enhet som du tänker formatera, till exempel "format c:". Tryck sedan Enter. Du får upp en fråga och en varning om att alla filer kommer att försvinna. Fortsätt – eventuellt genom att skriva "j" och trycka på Enter.

Nu formateras den enhet som du angav – alla filer tas bort.

Observera att det bara är den angivna enheten som formateras. Om din hårddisk är partitionerad i flera enheter, till exempel C och D, och du har skrivit "format c:", kommer alla filer på D-enheten att finnas kvar orörda.

Skulle du vilja formatera alla enheterna, bör du därför se till att du gör det i rätt ordning. Formatera C-enheten sist – det är ju där du har filen FORMAT.COM, som du måste ha för att kunna formatera.

När formateringen är klar, startar du om datorn med startdisketten och installerar Windows på nytt.

Partitionering

Att dela upp en hårddisk i flera partitioner, eller logiska enheter, innebär att man delar upp den i flera enheter. Även om det bara handlar om en enda fysisk hårddisk, kommer enheterna i praktiken att fungera som om de vore åtskilda hårddiskar.

Det finns emellertid ett viktigt undantag från detta: När hårddisken totalkraschar - vilket den förr eller senare gör – kommer alla enheter på den att bli oåtkomliga.

Ändå kan det vara praktiskt att dela upp en stor hårddisk i en mindre enhet C, alltså en systempartition som får innehålla operativsystemet och de mest grundläggande programmen, och en eller flera större enheter där man placerar alla andra program, sina egna texter och mycket annat.

Enklare att installera om

En fördel med detta är, att när man måste installera om Windows kan man nöja sig med att formatera om bara C-enheten medan allt annat finns kvar orört på de övriga enheterna.

Desutom kan man med program som Norton Ghost göra en exakt avbildning av den nya och absolut fulländade installationen på systempartitionen.

Ny hårddisk

Om du har köpt en ny "färdig" dator är hårddisken redan klar för användning och troligen finns ett operativsystem installerat. Men om du köper en ny hårddisk, måste du partitionera den och ge den en eller flera logiska enheter innan den kan användas.

Observera att partitioneringen innebär att alla filer som finns på hårddisken kommer att raderas. Det program du kommer att använda är FDISK.EXE, som du tidigare kopierade till din egen startdiskett.

Jag skall kanske också påpeka att FDISK är ett rent DOS-program och inte direkt lättanvänt. Det finns program som gör det enklare att partitionera hårddiskar, till exempel Partition Magic, men FDISK gör faktiskt ett bättre jobb.

Viktigt innan du börjar

Innan du börjar med partitioneringen, skall du se till att du har startdiskett med CD-stöd, installations-CD för Windows, CD-nyckeln samt alla viktiga filer sparade på en annan hårddisk eller på en hembränd CD. Kontrollera dessutom att startdisketten verkligen fungerar och att du kan komma åt CD-spelaren! När du partitionerar hårddisken kommer all information att raderas från den.

Starta FDISK

Starta om datorn i DOS-läge och skriv FDISK vid DOS-prompten. Svara Ja på frågan om du vill aktivera stort diskstöd. I menyn som nu kommer upp, trycker du på 4 för att se informationen om de partitioner som redan finns. Om hårddisken är ny och saknar partitioner, ser du detta när du trycker på 4.

Nu skall du ta bort alla partitioner. Med menyvalet 3 tar du bort Non-DOS-partitioner, logiska enheter, utökade partitioner och allra sist den primära partitionen – det skall göras i den ordningen! Starta sedan om datorn och kör FDISK igen för att avsluta borttagandet av partitionerna.

När du har startat FDISK på nytt, skall du välja 1 i menyn och sedan 1 en gång till för att skapa en primär partition. Efter diverse verifieringar får du då frågan om du vill använda hela utrymmet till en primär partition. Svara Nej och ange sedan hur stor den primära partitionen skall vara.

Du kan ange storleken i procent av hela hårddisken (om hårddisken är på 10 GB och du vill ha 2 GB som primär partition, anger du 20%) eller i antal MB (2 GB = 2000 MB). 2 GB är en lagom stor partition för en systemenhet där du bara tänker ha operativsystemet och andra "grundläggande" program.

När du har kommit tillbaka till huvudmenyn väljer du alternativ 2 för att aktivera den primära partitionen.

Fortsätt sedan med att göra en utökad partition av det resterande utrymmet på hårddisken. FDISK frågar hur mycket utrymme du vill använda. Eftersom du tänker använda alltihop, tryck du bara Enter. Sedan frågar FDISK om du vill skapa logiska enheter på den utökade partitionen. Svara Ja.

Nu skall du bestämma om du vill dela upp den utökade partitionen i flera logiska enheter, till exempel D: och E:, eller om du vill ha resten av hårddiskutrymmet i en enda enhet. Det är inte nödvändigt att dela upp den utökade partitionen, men om hårddisken är mycket stor kan det vara ekonomiskt att dela den. Detta har med så kallade klusterförluster att göra.

Om den utökade partitionen är högst 8 MB stor, räcker det med att trycka Enter för att godkänna FDISK:s förslag till storlek på den utökade partitionen.

Men om den utökade partitionen är större än 8 GB, kommer klusterförlusten att bli stor även i FAT32-systemet. Då är det lämpligt att dela den utökade partitionen i flera logiska enheter. Du kan till exempel dela den i två delar med 50% av utrymmet i varje del, eller ange att varje enhet skall vara 8000 MB stor.

Har du en synnerligen stor hårddisk fortsätter du att dela upp den i logiska enheter där var och en är 8000 MB stor. Om du skall lagra mycket stora filer, till exempel filmer, på datorn kan du låta en av de logiska enheterna bli betydligt större än dessa 8 GB.

När allt är klart avslutar du FDISK, sätter in startdisketten i diskettenheten och startar om datorn. Nu måste du formatera alla enheterna. Om allt har gått bra, kan du sedan börja installera Windows och övriga program.